Münster

In de ruimere context van de Frankfurter Buchmesse 2016 landde citybooks in Duitsland. Voor deze speciale citybooksedities werden steeds een Nederlandse, Vlaamse en Duitse auteur uitgenodigd om een literair stadsportret te schrijven en een fotograaf maakte een visueel stadsportret. We gingen van start in Münster, stad waar geschiedenis en toekomst, geloof en wetenschap samen komen.

Alida Bremer

Alida Bremer

Op zoek naar het water

Auf der Suche nach dem Wasser

Bitte scrollen Sie nach unten, um die deutsche Version zu lesen.

Vlaanderen en Nederland waren in 2016 samen gastland op de Frankfurter Buchmesse. In de ruimere context van de boekenbeurs landde citybooks in 2016 in Karlsruhe en Münster – stad van de Vrede van Westfalen, hanzestad, studentenstad, stad waar geschiedenis en toekomst, geloof en wetenschap samen komen, paradijs voor fietsers en in 2004 bekroond tot leefbaarste stad ter wereld. Met meer dan 300 000 inwoners is Münster bischopszetel en hoofdstad van de Regierungsbezirk Münster in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Na religieuze gevechten tussen katholieken en protestanten zorgde de Vrede van Münster en Osnabrück in 1648 voor de onafhankelijkheid van het bisdom Münster. De Vrede van Münster speelde ook voor Nederland een belangrijke rol, want hij beëindigde de Tachtigjarige Oorlog en verklaarde Nederland onafhankelijk van Spanje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd bijna de hele historische binnenstad van Münster vernietigd. Deze werd na de oorlog opnieuw volgens het oude stadsplan opgebouwd, zodat de Prinzipalmarkt samen met de Westfälische Wilhelms-Universität nog steeds een site van historisch belang vormt.

Naast kerken, parken en de oudste dierentuin van Westfalen heeft Münster ook diverse interessante musea, zoals het Kunstmuseum Pablo Picasso en het op indrukwekkende wijze gerenoveerde LWL-Museum für Kunst und Kultur. Wat weinig mensen weten, is dat Münster ook een belangrijke stad is voor de neerlandistiek. Zo herbergt het Krameramtshaus (waar de Vrede van Münster voorbereid werd) het gezaghebbende Institut für Niederländische Philologie, inclusief een indrukwekkende vakbibliotheek, en is het aantal studenten Nederlands traditioneel zeer hoog.

citybooks Münster

In samenwerking met FBM16 (Flanders & the Netherlands Guest of Honour Frankfurter Buchmesse 2016) en met de lokale partners Literaturverein Münster en Institut für Niederländische Philologie werden de gereputeerde Nederlandse dichter Erik Lindner en de jonge Vlaamse auteur Carmien Michels uitgenodigd om twee weken in Münster te gast te zijn. Michels verbleef van 2 tot 15 juni in Münster, Linders residentie was van 16 tot 30 juni. De Duits-Kroatische Alida Bremer schreef een citybook over haar thuisstad in juli 2016. Voor de reeks van 24 citybooksfoto’s over Münster verkende Sofie Knijff van 20 mei tot 2 juni met haar camera de stad waar het eind van de Tachtigjarige Oorlog bezegeld werd. Ze maakte een krachtige reeks portretten.


Nu al zin om citybooks in het Duits te lezen en te beluisteren? Dat kan!
Niet alleen zijn er de vijf verhalen over Graz van Onno Kosters, Simone Lenaerts, Milena Michiko Flašar, Andrea Stift en Werner Schandor, maar ook zijn er citybooks over Oostende, Venetië en Gent van de Duitstalige auteurs Milena Michiko Flašar, Lydia Mischkulnig en Karl Schlögel en citybooks in Duitse vertaling over Ieper, Antwerpen en Venetië van Ghayath Almadhoun, Kees ’t Hart, Catherine Vuylsteke, Atte Jongstra en Rodaan Al Galidi.

 

Over de partners

inpHet Institut für Niederländische Philologie, ondergebracht in het Haus der Niederlande, biedt een aangename omgeving om de taal en cultuur van Nederland en Vlaanderen te leren en te onderzoeken. Wie het vak Neerlandistiek studeert, beheerst het Nederlands uitstekend, beschikt over diepgaande vakkennis en heeft dankzij uitstekende academische en interculturele vaardigheden zicht op diverse carrièremogelijkheden. Een uitstekende citybookspartner dus, met uitzicht op fijne vertaalprojecten met studenten!

literaturverein muensterLiteraturverein Münster stimuleert op lokaal, regionaal en internationaal niveau het literare leven en literaire projecten van de stad. Het brengt schrijvers, denkers en de inwoners van de stad Münster bij elkaar. Regelmatig worden lezingen en ontmoetingen met (internationale) auteurs georganiseerd. Der Literaturverein werkt samen met culturele en andere organisaties en instellingen zoals de universiteit, de Stadsschouwburg, de Westfälische Kunstverein, kunstenaarsdorp Schöppingen en met diverse literaire organisaties en media. Der Literaturverein staat mee in voor de inhoudelijke invulling van het project en organiseert publieksmomenten ter plaatse.Flandern und die Niederlande sind 2016 gemeinsam Ehrengast der Frankfurter Buchmesse. Im größeren Kontext der Buchmesse kommt nun auch das Projekt citybooks nach Deutschland. In Zusammenarbeit mit FBM16 (Flanders & the Netherlands Guest of Honour Frankfurter Buchmesse 2016) und gemeinsam mit lokalen Partnern werden für Sonderausgaben der citybooks je ein niederländischer, ein flämischer und ein deutscher Autor bzw. eine Autorin nach Karlsruhe und Münster eingeladen, um ein literarisches Stadtportrait zu schreiben. Ein Fotograf bzw. eine Fotografin erstellt jeweils auch ein visuelles Portrait der Stadt.

Münster – Stadt des Westfälischen Friedens, Hansestadt, Studentenstadt, Stadt, in der Geschichte und Zukunft, Glaube und Wissenschaft zusammen kommen, Paradies für Fahrradfahrer und 2004 als lebenswerteste Stadt der Welt ausgezeichnet. Mit mehr als 300 000 Einwohnern ist Münster Bischofssitz und Hauptstadt des Regierungsbezirk Münster im Land Nordrhein-Westfalen.

Nach religiösen Kämpfen zwischen Katholiken und Protestanten sorgte der Friede von Münster und Osnabrück für die Unabhängigkeit des Bistums Münster. Der Friede von Münster spielte auch für die Niederlande eine wichtige Rolle, denn er beendete den 80-jährigen Krieg und erklärte die Niederlande unabhängig von Spanien. Während des Zweiten Weltkriegs wurde fast die gesamte historische Innenstadt von Münster zerstört. Diese wurde nach dem Krieg allerdings nach historischem Vorbild wieder aufgebaut, sodass der sogenannte Prinzipalmarkt zusammen mit der Westfälischen Wilhelms-Universität, einer der ältesten Universitäten Deutschlands, noch immer ein Wahrzeichen Münsters darstellt.

Neben Kirchen, Parks und dem ältesten Zoo Westfalens hat Münster auch diverse interessante Museen zu bieten, wie etwa das Kunstmuseum Pablo Picasso und das auf eindrucksvolle Weise renovierte LWL-Museum für Kunst und Kultur. Was nur wenige wissen, ist dass Münster auch eine wichtige Stadt für die Niederlandistik ist. So ist im Krameramtshaus (wo der Friede von Münster vorbereitet wurde) und das fachkundige Institut für Niederländische Philologie untergebracht, inklusive beeindruckender Fachbibliothek. Schon lange ist die Anzahl der Niederlandistikstudierenden sehr hoch.

citybooks Münster

In Zusammenarbeit mit den lokalen Partnern, dem Literaturverein Münster und dem Institut für Niederländische Philologie, wurden der bekannte niederländische Dichter Erik Lindner und die junge flämische Autorin Carmien Michels eingeladen, zwei Wochen zu Gast in Münster zu sein. Außerdem wird die deutsch-kroatische Schriftstellerin Alida Bremer ein citybook über ihren Wohnort schreiben. Die Fotografin Sofie Knijff erkundet für eine Reihe aus 24 citybooks-Fotos mit ihrer Kamera die Stadt, in der das Ende des 80-jährigen Krieges besiegelt wurde.

  • 21.06 > 22.07.2018 | Ausstellung 'Sofie Knijff: Bitte setzen Sie sich',  porträts aus Münster, im Haus der Niederlande. Eröffnet wird die Ausstellung am 20. Juni 2018 um 17 Uhr.  www.hausderniederlande.de/veranstaltungen


Jetzt schon Lust, citybooks auf Deutsch zu lesen und zu hören? Das geht! Neben fünf Erzählungen der Autoren Onno Kosters, Simone Lenaerts, Milena Michiko Flašar, Andrea Stift und Werner Schandor über die österreichische Stadt Graz, sind auch citybooks über Ostende, Venedig und Gent der deutschsprachigen Autoren Milena Michiko Flašar, Lydia Mischkulnig und Karl Schlögel sowie citybooks in deutscher Übersetzung über die Städte Ypern, Antwerpen und Venedig von Ghayath Almadhoun, Kees ’t Hart, Catherine Vuylsteke, Atte Jongstra und Rodaan Al Galidi verfügbar.

 

Partner

inpDas Institut für Niederländische Philologie ist im Haus der Niederlande im Krameramtshaus untergebracht und bietet eine attraktive Umgebung, um die Sprache und die Kultur der Niederlande und Flanderns kennen zu lernen und zu erforschen. Wer das Fach Niederlandistik studiert, beherrscht die niederländische Sprache ausgezeichnet, verfügt über umfassende Fachkenntnis und erschließt sich durch hervorragende akademische und interkulturelle Kompetenzen vielfältige Berufsmöglichkeiten. Ein hervorragender citybooks-Partner also, mit Aussicht auf tolle Übersetzungsprojekte mit Studierenden!

literaturverein muensterDer Literaturverein Münster stimuliert auf lokaler, regionaler, nationaler und internationaler Ebene das literarische Leben und literarische Projekte der Stadt. Er bringt Schriftsteller, Denker und literarisch interessierte Bürger der Stadt Münster zusammen. Regelmäßig werden Lesungen und Zusammenkünfte mit (internationalen) Autoren und Autorinnen organisiert. Der Literaturverein kooperiert mit anderen Institutionen und Gruppen, wie z.B. der Universität, den Städtischen Bühnen, dem Westfälischen Kunstverein, dem Künstlerdorf Schöppingen sowie mit verschiedenen literarischen Organisationen und Medien. Der Literaturverein kümmert sich um die inhaltliche Gestaltung des Projekts und organisiert öffentliche Veranstaltungen vor Ort.

 

Foto Stadtbücherei © Ali el Baya