Leeuwarden

Leeuwarden is in 2018 culturele hoofdstad van Europa en samen met Explore the North en Lân fan taal nodigen we dat jaar vier auteurs en twee fotografen uit om zich te laten inspireren door de Friese hoofdstad.

Hassan Blasim

Hassan Blasim

De hond John Lennon

الكلب جون لينون

Audioboek in het Nederlands:

afspelen De hond John Lennon

Luister & Lees

De geschiedenis van Leeuwarden gaat terug tot in de Romeinse tijd. Toen woonden er al mensen op de plek waar nu de Oldehove staat. Leeuwarden is ontstaan op terpen die werden opgeworpen aan een inham van de Middelzee die later dichtslibde en werd ingepolderd.

De zestiende en zeventiende eeuw vormden een gouden tijd voor Leeuwarden. De stad kreeg aanzien doordat het eeuwenlang de residentie vormde van de Friese Nassau’s, die stadhouder werden van de noordelijke provincies. In de Gouden Eeuw kwam ook de adel op in Leeuwarden. Leeuwarden behoorde destijds tot de tien meest aanzienlijke steden van Nederland. Daarvan getuigen prachtige gebouwen als de Kanselarij (waar recht gesproken werd), het Stadhouderlijk Hof, de Waag (het centrum van de handel) en de scheve toren de Oldehove, een belangrijk symbool voor de stad. Er zijn nog bijna 500 (rijks)monumenten in de binnenstad te vinden. In de negentiende eeuw ontwikkelde Leeuwarden zich niet als fabrieksstad, maar specialiseerde zich in de handel in agrarische producten, gericht op de eigen omgeving. De diensten- en zorgsector is nog steeds belangrijk voor de stad.

Tegenwoordig telt Leeuwarden ruim 100.000 inwoners. Ongeveer de helft van de bevolking spreekt Nederlands in het dagelijks leven, één vijfde deel spreekt het stadsdialect Liwwadders en de overigen Fries of een buitenlandse taal.

Heel wat bekende Nederlandse schrijvers zijn in Leeuwarden geboren, gingen er naar school of hebben er gewerkt, onder wie François HaverSchmidt, Havank, J.J. Slauerhoff, Simon Vestdijk, Geert Mak, Michaël Zeeman, Annejet van der Zijl, Pieter Boskma en Kees 't Hart.

Leeuwarden heeft een levendige cultuurscene met literaire activiteiten, theater (inclusief het Friese theatergezelschap Tryater), tentoonstellingen (met name in de Princessehof, het Natuurmuseum en het Fries Museum), muziek (onder meer bij Neushoorn), met cultuur in stadsschouwburg De Harmonie en met festivals zoals Welcome to the Village en Explore the North.

 

citybooks Leeuwarden

In 2018 is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa en in het ruimere kader van Leeuwarden-Frieslân 2018 vindt citybooks Leeuwarden plaats. We nodigen vier auteurs en twee fotografen uit om zich te laten inspireren door de Friese hoofdstad, in samenwerking met de locale partners Explore the North, Lân fan taal en Leeuwarden Culturele Hoofdstad.

De Irakees-Finse auteur Hassan Blasim verbleef eind 2017 als eerste auteur twee weken in Leeuwarden om een citybook te schrijven. Daarna was de Belgische roman- en theaterschrijver Erik Vlaminck te gast. De Friese dichter Arjan Hut werd uitgenodigd om een citybook te schrijven over zijn thuisstad. Als vierde gastauteur verwelkomen we LaTasha N. Nevada Diggs, een experimentele dichter en performancekunstenaar uit Harlem, New York. Zij is in september 2018 te gast in Leeuwarden en zal in die periode ook verschillende keren optreden in de Lage Landen.

Voor het visuele luik van citybooks Leeuwarden nodigden we twee beeldend kunstenaars uit. Chantal Rens vertrekt in haar werk vaak van foto's, die zij in verrassende collages nieuwe betekenislagen geeft. Illustratrice Anne Margot Stapert dook de Leeuwardse geschiedenis in en vertaalt dit naar hedendaagse digitale collages.

De citybooksverhalen en -gedichten over Leeuwarden zullen niet alleen in het Nederlands en Engels – en in Blasims geval uiteraard ook in het Arabisch – te lezen en beluisteren zijn, maar ook in het Fries.

Tijdens Explore the North 2018 wordt citybooks Leeuwarden gevierd met een feestelijk evenement met op 22 november 2018 optredens van de auteurs en een tentoonstelling van de visuele stadsportretten van 11 tot 24 november.

 

Partners

  • Lees meer over Leeuwarden Culturele Hoofdstad op www.friesland.nl
  • Explore the North benut de binnenstad van Leeuwarden als podium voor schrijvers, muzikanten, dansers en acteurs uit alle windstreken. Lees meer en ontdek het festivalprogramma op www.explore-the-north.nl/over-ons
  • Lân fan taal is een vrijstaat voor álle talen van de wereld, waarin alle talen gelijk zijn en taal grenzeloos is. Lees meer op www.lanfantaal.nl/