Haarlem afgeharkt

Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts

Kristien Hemmerechts (Brussel, 1955) is de auteur van romans, korte verhalen, reisreportages, columns en essays. Sinds haar debuut in 1986 schreef ze een indrukwekkend oeuvre bijeen. Bekende titels zijn Een zuil van zout (1987), Zonder grenzen (1991), Wit zand (1993), Donderdagmiddag halfvier (2002), De vrouw die de honden eten gaf (2014) en het autobiografische essay Taal zonder mij (1997). Het menselijk onvermogen is een terugkerend thema in haar proza. Ze ontving de Vlaamse driejaarlijkse Staatsprijs voor proza in 1990, in 1993 werd haar de Frans Kellendonk-prijs toegekend voor haar gehele oeuvre. Ze doceert creatief schrijven aan de KU Leuven en het Conservatorium van Antwerpen.
Hemmerechts' citybook Haarlem afgeharkt zal binnenkort ook als audioboek (mp3) te beluisteren zijn, voorgelezen door de auteur zelf, en zal dan ook via iTunes en Soundcloud te downloaden en te beluisteren zijn.

Close

Haarlem Alle citybooks

Download de ePub-versie Print

Haarlem afgeharkt

Het Spaarne is haar favoriete nummer van het virtuoze duo De Groot-Nijgh, het is zelfs één van haar favoriete Nederlandstalige nummers tout court, maar ze wist niet dat die rivier door Haarlem stroomt. Ze had ook nooit over Kenau gehoord, de legendarische vrouw, die ... over wat ze precies heeft gedaan bestaat onenigheid, maar onbetwist is haar koelbloedige verzet tegen de Spaanse snoodaards. Een vrouw met kloten aan haar lijf, zou men vroeger hebben gezegd, maar nu klinkt dat seksistisch. Grof klonk het vroeger ook.
Kenau had haar eigen werf én houthandel niet ver van waar zij, schrijfster uit Antwerpen, twee weken mag logeren. Ze zijn buren, al scheiden ruim vierhonderdvijftig jaar hen van elkaar.

 

Bekentenis nummer twee: ze wist niet dat de Tachtigjarige Oorlog de naam is voor de lange strijd tussen Spanjaarden en de Nederlanden. Wat weet ze eigenlijk wél?

 

‘En ook Vondel natuurlijk,’ zegt ze in een gesprek over de vele Vlamingen die onder het Spaanse bewind naar het noorden zijn uitgeweken.
‘Nee, nee,’ zegt de man. ‘Vondel kwam uit Keulen.’
‘Keulen?’ (waar ze het even hoort donderen – flauw grapje)
iPhones worden geconsulteerd, zijn geboorteplaats bevestigd: Keulen. Maar zijn ouders waren rasechte Antwerpenaren. Keulen was een tussenstop op weg naar Utrecht en dan verder naar Amsterdam.
Zouden Nederlanders op school leren dat Vondel een Duitser van oorsprong was? Of heeft hij niet goed opgelet in de les?

 

De man is te groot voor zijn fiets, en hij is te groot voor de straat, en ook voor de huisjes waar hij aanbelt is hij te groot. Het is zondag, veel winkels zijn open, er moet worden gekocht en verteerd, maar de man hoopt genoeg mensen thuis te treffen om een aantal lotjes te verkopen. Ooit zijn uit deze stad machtige schepen vertrokken met balen kostbare stoffen aan boord om ze op verre kusten te verhandelen, en nu heeft ook hij een handeltje opgezet, zijn eigen loterij. Investeer een euro en win misschien … Er zijn geen prijzen, alleen de lotjes die hij aan zijn keukentafel maakt en verkoopt van deur naar deur.
Verderop schuurt een man bladderende verf van de ramen van zijn huis, hij doet het met de hand, geen schuurmachine voor hem. Je hand voelt de nerven van het hout, je moet het aaien voor je het schuurt, dan begrijpt het waarom je het schuurt en verzet het zich niet.
Wij zijn de oude tijd, zeggen de mannen, de ene op zijn logge fiets, de andere op zijn klompen, niet van hout maar van rubber.
De stad holt voorwaarts, de toekomst tegemoet. De stad maakt de toekomst, print haar in 3D. De mannen blijven koppig staan, graven zich dieper in het verleden in, het verleden waar de stad zo trots op is.
Je moet weten wat je wilt, denken de mannen, verleden of toekomst. Het kan niet allebei en al helemaal niet tegelijkertijd.
De stad ziet dat anders, zet het verleden in om de toekomst naar de oevers van het Spaarne te lokken.
We vertrekken van een handig appje, we maken er een YouTubefilmpje van. Download het nu! Zet een virtual reality-bril op je neus, waan je in de zeventiende eeuw, of de achttiende, of de dertiende, de zestiende. Kies maar!

 

‘Wilt u mij absoluut helpen?’ vraagt de ene vrouw aan de andere. ‘U bent ook de mevrouw van de afspraak, niet?’ De afspraak, zo blijkt, is dat jassen tijdens de voorstelling in de garderobe moeten worden weggehangen in verband met de brandveiligheid. De vrouw heeft haar jas koppig aangehouden, een korte rode jas, geschikt voor weer en wind. In haar hand houdt ze het blad met de barcode van haar kaartje en het nummer van haar plaats. Het is als een toneeltje, het voorprogramma van het eigenlijke spektakel. De behulpzame mevrouw werkt vast als vrijwilliger in de stadsschouwburg, overal in de stad zijn vrijwilligsters aan de slag, meestal zijn ze de zestig voorbij. Ze laat zich niet uit het lood slaan door de boze mevrouw. Met een glimlach helpt ze alweer iemand anders naar zijn plaats.

 

Pierre Bokma en Gijs Scholten van Aschat op het podium en de vraag in mijn hoofd of ze liever in Amsterdam spelen dan in Haarlem. Of Haarlem een tweede divisie is, een oefenterrein voor het echte werk.

 

De dienster schuift de ring aan haar vinger, houdt haar hand omhoog. ‘Mooi,’ zegt de vrouw die haar de ring cadeau heeft gedaan. Moeder en dochter, zoveel is duidelijk. Moeder komt hier de krant lezen en koffie drinken, én kijken hoe dochter het ervan afbrengt. Het is een chic etablissement.

 

De Grote of Sint-Bavokerk gaat om drie uur dicht want KLM houdt er een receptie om Delft Blue no. 98 te presenteren, het meest recente miniatuurhuisje in de reeks. Er staan karretjes klaar die aan boord worden gebruikt om eten en drank te serveren. Misschien is het een gimmick.

 

‘Die voedselbank gaat verhuizen,’ zegt een wethouder. ‘Het pand wordt verkocht en gedeeltelijk gesloopt. Er komen woningen, appartementen, acht ton het stuk, maar ook sociale woningbouw.’ En dat die voedselbank een privé-initiatief is. In veel steden in Nederland heb je ze nu.
Bedoelt hij: het zegt niets over Haarlem, wel over de tijden waarin we leven?
Vroeger was daar een fabriek, van het één of ander; vroeger was een ton honderdduizend gulden.

 

Zeg niet: we hebben veel werklozen.
Zeg wel: het lukt nog niet zo goed met de jobontwikkeling. Alsof het een machine betreft die nog net iets beter moet worden afgesteld.

 

‘Ik weet niet wat ermee gebeurt,’ zegt de vrouw die sinds kort in stadsdeel Schalkwijk woont. ‘Vroeger zag ik dat nooit, maar nu staat wel iedere week ergens de hele huisraad op de stoep.’ Van mensen die uit hun huis zijn gezet omdat ze de huur niet betalen. En waar gaan die dan naar toe? En wat gebeurt er met hun spullen? Op die vragen kent ze het antwoord niet.

 

NAT staat met tape op het pasgeverfde raam.

 

De man die haar het retourtje Amsterdam heeft verkocht roept haar terug. ‘Uw map,’ zegt hij. Hij bedoelt haar plattegrondje. Wordt ‘map’ voortaan ook het Nederlandse woord voor kaart, plattegrond, en gaan we een map dan een ‘file’ noemen?

 

Ik ben echt evil geweest, zegt een jonge vrouw in de trein. Ze heeft zich laten uitroosteren op kerstdag. Ze werkt in een kledingzaak, en ja, die zal zijn deuren ook op kerstdag openen, maar zij zal bij haar familie zijn voor de kerstreünie.
Nederlanders zitten in de trein, Vlamingen erop; zij arriveren in het station, Nederlanders erop.

 

Ze zegt tegen een vrouw dat veel mensen in Vlaanderen ‘nonkel’ zeggen in plaats van ‘oom’ onder invloed van het Franse ‘oncle’, en dat hun op school geleerd werd dat het ‘oom’ moest zijn, waarop de vrouw verontwaardigd reageert met: je zegt toch wat je wilt.

 

De geschiedenisles wordt verder gezet: de Pacificatie van Gent, het Eeuwige Edict, prinsgezinden versus staatsgezinden, het rampjaar 1672, de Vrede van Münster, de Akte van Seclusie, de Frans-Bataafse tijd, Balthasar Gerards, het Plakkaat van Verlatinghe.
Hebben de Noordelijke Nederlanden de Zuidelijke werkelijk als pasmunt gebruikt? Pak hen maar, laat ons met rust, zodat wij ongestoord handel kunnen drijven? Wat ongelooflijk gemeen! Maar straf natuurlijk dat die zeven provincies erin geslaagd zijn zich onafhankelijk te verklaren. Dat zou zonder enige sluwheid en venijn nooit zijn gelukt.

 

Volle maan boven Haarlem en de vraag of de geuzen dezelfde maan zagen. Ja, natuurlijk, welke maan zou het anders zijn geweest?

 

Vroeger heette de Grote Markt van Haarlem het Zand. Brugge heeft nog altijd een Zand. Er zit een parkeergarage onder. Eigenlijk moet je zeggen: ’t Zand.

 

Zou Frans Hals zijn gaan schilderen als zijn ouders niet uit Antwerpen naar Haarlem waren geëmigreerd?

 

Honderd jaar geleden keek een kunsthistoricus naar De regentessen, een schilderij dat Frans Hals in 1664 kort voor zijn dood voltooide. Hij zag ‘zelfingenomen onnozelheid, zelfverterende azijnigheid, ondraaglijke schaperigheid, quasi lieftalligheid, de hatelijkste van allen’.
Je kijkt naar vrouwen in een machtspositie en je concludeert dat het feeksen moeten zijn, of met een hedendaags woord: bitches.
Het toeval wil dat het schilderij in het restauratieatelier onder handen wordt genomen en dat de schrijfster uit België het daar mag komen bekijken. Zij – en ook de restaurateurs – zien heel gewone vrouwen. Twee van hen hebben zelfs iets zachts, en één van die twee verschilt niet wezenlijk van Vermeers beroemde Meisje met de parel, alleen is zij oud, wat onvergeeflijk is voor een vrouw.
Jammer dat het museum die man citeert om te bewijzen hoe Hals persoonlijkheden schilderde, karakters, zeg maar. Ze mogen hem citeren, maar ze zouden bezoekers op zijn seksistische vooroordelen moeten attent maken. Het is allemaal projectie, zouden ze moeten zeggen. Nu lijken ze het met die man zeer eens te zijn. En natuurlijk geen kwaad woord over de regenten die op de tegenhanger van het schilderij zijn afgebeeld. Dat waren stuk voor stuk nobele, wijze, charmante mannen.

 

Men schat dat 600.000 slaven door Nederlanders zijn verhandeld. 600.000! Op schilderijen uit die tijd zijn de slaven opvallend beter gekleed dan de meiden en knechten van Hollandse bodem. Ze zijn zelfs uitgedost. Wilden hun eigenaars met hen uitpakken? Je kunt er in ieder geval niet naast kijken dat de Nederlandse Zwarte Piet op hen is geïnspireerd, althans wat zijn kleding betreft.

 

Al die trotse mensen die zich lieten portretteren.

 

Kenau’s moed is met een standbeeld, een roman, een film én een park(je) beloond en bekroond. Wie doet beter?

 

Veel Duitse toeristen in Alkmaar om de ontzetting van de stad te vieren, vierhonderdvierenveertig jaar geleden op 8 oktober. Voor die Duitsers moet het een grote opluchting zijn dat voor één keer niet zij maar Spanje de boosdoener is.
Zouden Haarlemmers die dag balen? Want zij zijn niet ontzet maar bezet, dat heeft zelfs de dappere Kenau niet kunnen verhinderen.
Alkmaar ontzet. In haar oren klinkt het als: Alkmaar is verbijsterd, ontdaan. Wat ontzettend dat die Spanjaarden daar weer staan!

 

‘Mama!’ roept een vrouw die meeloopt in de parade. Ze wuift, holt dan naar haar moeder, die aan de zijkant staat. Grote vreugde bij moeder en dochter, die zij – ontroerd – gadeslaat. En verwarring vanwege die ontroering.

 

Ze leert een nieuw woord: Nederland is aangeharkt. Later in het gesprek neemt ze het zelf in de mond, maar ze vergist zich, maakt er ‘afgeharkt’ van. En wordt verbeterd.

 

Wegsleepregeling
Toegangsregistratie
Aanmeldingen
Ziekteverzuimtraject
Verkeerslichtenregeling gewijzigd

 

Over alles is zo goed nagedacht. Alles is uitgekiend. Niets lijkt voor verbetering vatbaar.

 

Ze laten zich zo moeilijk van hun stuk brengen.

 

‘Zal ik me even voorstellen? Ik ben Marisa, uw hospitality manager.’
Marisa voorziet de vergaderende politici van eten en drank. Telkens opnieuw stelt ze zich voor. De zaal – want dit is een toneelvoorstelling – ligt plat van het lachen. Nederlanders vinden zichzelf dus ook af en toe belachelijk, hun holle frasen, hun jargon.
‘Ik begrijp uw bezorgdheid. Ik begrijp dat u boos bent.’ (politicus in hetzelfde stuk tegen vrouw van wie het huis quasi onbewoonbaar is ten gevolge van de gasboringen in Groningen, waardoor die vrouw nog razender wordt)

 

Een vrouw op de ferry naar Texel met kort paars haar.
Het is een hoedje, denkt ze.
Maar nee.

 

Zeg Tessel. Schrijf Texel.

 

‘U lijkt op die Belgische schrijfster.’
‘Ja, dat wordt vaker gezegd.’

 

‘Beste heren, wilt u zo vriendelijk zijn geen papier in het urinoir te gooien.’

 

Gelieve na 20u geen glas meer in de container te werpen i.v.m. geluidsoverlast.

 

‘Heeft u een tandenstoker?’ (in het café van de Toneelschuur)

 

‘Ik heb een kind gekregen,’ zegt de blozende vrouw die de kaartjes scant bij de ingang van de bioscoopzaal. De bioscoopgangers – voornamelijk oudere vrouwen – hadden verrast opgemerkt dat ze er weer was. ‘Wat enig, wat fijn et cetera,’ reageren ze, maar hun verwarring is tastbaar. Wat doet ze daar? Waarom is ze niet bij haar kind?

 

Haarlem moet een nachtmerrie zijn voor mensen die een hekel hebben aan klokgelui.

 

De martelaarsspiegel met daarin de namen van de doopsgezinden die zijn geëxecuteerd, onder anderen Anneke Ogier. Zij werd in 1570 verdronken en onder de galg begraven.
Doopsgezinden = wederdopers = mennonieten = anabaptisten

 

Doopsgezinden noemen hun kerk een vermaning. Ook hier hangen lijsten met de namen van de regenten en de regentessen, aparte lijsten welteverstaan, en ook aparte vergaderlokalen, de heerenkamer [sic] voor de regenten, de dameskamer voor de regentessen en diaconessen.

 

‘Ik kan niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun onderdanen willen heersen en hun de vrijheid van geloof en godsdienst willen ontnemen.’
Heeft Willem van Oranje dat echt gezegd? Ah, had België maar zo’n held!
Hij heeft aan het hof van Keizer Karel op de Koudenberg in Brussel verbleven. Ze komt daar vaak voorbij. In de voetsporen van Willem!
Willem van Oranje = Willem de Zwijger = Vader des Vaderlands, niet te verwarren met Willem I der Nederlanden.

 

Eerst keerden ze zich tegen de Spanjaarden en vervolgens tegen de stadhouders/prinsen van Oranje. De machtsstrijd tussen de haantjes nadat ze de Spanjaarden eruit hadden gegooid! Het was verre van een verenigd volk. Nog altijd.
Was er sprake van collaboratie? Werden rekeningen vereffend, werd wraak genomen? Anneke Ogier was in ieder geval bang dat haar schuilplaats aan de schout en/of schepenen zou worden verraden. En de Amsterdamse wapenkooplieden leverden kanonnen aan de Spanjaarden. Foei!
Tijdens het beleg van Haarlem toen de stad zijn poorten voor de Spanjaarden gesloten hield – bijna acht maanden hebben ze dat volgehouden, van december 1572 tot juli 1573 – werden in de stad katholieken opgeknoopt.
Na de val van Haarlem richtten de Spanjaarden een slachtpartij aan. Ze klonken mensen aan elkaar vast en gooiden hen in het Haarlemmermeer. Het moest opschieten.

 

Dingen die mensen willen horen en dingen die ze niet willen horen.

 

Korte samenvatting: Keizer Karel: goed; Filips II: slecht.

 

Zouden er Nederlanders zijn die lak hebben aan de Gouden Eeuw? En aan Vermeer, Rembrandt, Van Gogh en Mondriaan? Staat er een huis op Nederlandse bodem waar van het werk van geen van die vier meesters een afbeelding is te vinden, niet op servies, niet op theedoeken, niet op een koelkastmagneet, niet op een kalender of affiche of draagtasje?

 

Het oor van Van Gogh: afgesneden, niet bewaard
De tong van Johan de Witt: afgesneden en bewaard als reliek
De vinger van Cornelis de Witt: afgesneden en bewaard als reliek
Kannibalistisch volkje

 

De onuitgesproken consensus om niet te moeilijk te doen over ingewikkelde gebeurtenissen die zich in een ver verleden hebben afgespeeld.

 

Willem III van Oranje werd een week na de dood van zijn vader, Willem II, geboren. Hij trouwde met Mary, de oudste dochter van James II. Zijn moeder heette ook Mary en was een zus van die James II én van Charles II, en alle drie waren ze kinderen van Charles I, die in 1649 onthoofd werd omdat hij zijn nederlaag in de burgeroorlog maar niet wilde aanvaarden. Willem III en zíjn Mary waren dus volle neef en nicht, waardoor het niet zo gek is dat Willem III, stadhouder van Amsterdam, ook koning van Engeland werd, als William III. Zowel in Engeland als Nederland gold nummertje drie, maar voor de Schotten was hij William II. The art of creating confusion.
Die Willem III/William III/William II heeft zijn naam gegeven aan de fel protestantse Ierse Orange Order, gesticht in 1795.
Oranje verwijst naar het prinsdom Orange – la principauté – dat de eerste Willem in 1544 erfde en dat van hem – en van zijn nazaten – een prins maakte. What’s in a name, what’s in a colour, maar Orange verwijst niet naar een kleur, wel naar een rivier, de Arausio, al ziet ze niet goed hoe ‘Arausio’ ooit in ‘Orange’ is veranderd.

 

‘Hartstikke leuk, echt hartstikke leuk!’
‘Nou, succes!’
‘Wat zie je er beeldig uit!’
‘Héél gezellig!’
‘Doe nou lekker een rosétje!’
Of hoe Nederlands Nederlanders in Vlaamse oren wel kunnen klinken.

 

‘Ik dacht even dat u die Belgische schrijfster was, maar dat kan niet want u spreekt geen Belgisch.’

 

Woorden en uitdrukkingen die Vlamingen nooit gebruiken, maar die ze wel verstaan en waarover ze zich soms vrolijk maken:
Eterij en drinkerij
Vastgoedmakelaardij
De afzuiging
‘Bent u bekend met het museum?’

 

Poëzie op straatnaamborden: Groot Heiligland, Klein Heiligland, Verdronkenoord (maar die straat ligt in Alkmaar)

 

Friethuis De Vlaminck.
Eetcafé Bruxelles. Maar de naam betekent niets meer. Vroeger wel, toen werd er alleen Belgisch bier verkocht. Manneke Pis staat nog altijd op het uitstalraam geschilderd. In Japan heeft ze hem ook gezien, niet om bier maar om wafels te verkopen. De beroemdste Belg.
Bij Hapwat kun je halal Vlaamse friet krijgen.
En Haarlemse zelfgemaakte Vlaamsche friet, dat is er ook.

 

Op verzoek van een vriend gaat ze een kijkje nemen op het adres waar zijn grootmoeder is opgegroeid. Of het huis er nog staat, wil hij weten. Nee, maar er is wel een straat naar haar familie genoemd, een steeg. Die familie had een houthandel aan de overkant van het Spaarne tegenover hun woonhuis, maar ook van die handel is er geen spoor meer te bekennen.
De familie van zijn grootvader deed in margarine, ook ergens in Nederland, maar nu wonen ze allemaal in Vlaanderen. Migratie in omgekeerde zin, contramigratie.
Telkens weer keert ze naar het adres terug, alsof het háár roots zijn, het plekje in Haarlem waarmee ze via hem verbonden is.

 

Ze heeft een coffeeshop ontdekt. Zal ze of zal ze niet?

 

Ze voelt zich niet eenzaam, al is ze alleen in de stad, een stad waar veertig procent van de inwoners aangeeft in wisselende mate met eenzaamheid te kampen te hebben. Ze denkt: je moet genoeg hebben aan jezelf; ik en mezelf, vriendjes voor het leven.

 

Ze hoort zichzelf zeggen dat ze wel in Haarlem zou willen wonen om alle ballast uit België achter zich te laten.

 

Wanneer ze ’s avonds naar huis wandelt weergalmen haar voetstappen hol in de verlaten straten, terwijl het dan echt nog niet laat is.

 

Wat helpt wanneer je de zuigende kracht van het water voelt: bedenken dat elke rivier – en dus ook het Spaarne – een bodem heeft.

 

‘Bang van het Spaarne? Dat water is kniehoog, daar kun je niet in verdrinken!’

 

Altijd de gedachte – of hoop – dat je in zo’n stad een grote liefde kunt/zult ontmoeten. En hoe zou dat dan gaan?

 

De lichte sociale druk om iets over jezelf te vertellen. En zij die dat niet graag doet.

 

Haarlem is het mooist wanneer de straatverlichting al brandt en de zon haar laatste licht op de huizen en het water gooit.

 

Al die grote Nederlanders in die kleine huisjes

 

Achter elke deur een wereld

 

De gewensten en de ongewensten
Leprooshuis
Pestlijders
Syfilitische hoeren

 

Justitiële instellingen
Separeerruimte
Isoleercel, afgekort tot isocel in de Koepel – voormalige gevangenis, dolcel genoemd in het Dolhuys, voormalig huis van bewaring voor krankzinnigen
Poepdoos (gebruikt in de dolcel)

 

Liederlijkheid; daarvoor kon je in het Dolhuys belanden.

 

‘In dit land van vervloeking, aan mollen en waterratten ontweldigd in spijt van de Natuur-zelve, …’ En: ‘Reeds sedert maandag heb ik opium moeten gebruiken omdat ik geen brood had.’ (uit brieven van Willem Bilderdijk, die in 1831 overleed in zijn huis op de Grote Markt in Haarlem)

 

‘Het was hun keus.’ Oud-bewaarder Henk over de gevangenen die aan hun leven een eind maakten door van de derde verdieping naar beneden te springen. Het bedrijf dat het gebouw – de Koepel – beheert tot het zal worden gerenoveerd heeft hem en zijn collega’s ingehuurd als gids bij rondleidingen. Die zijn erg populair.
‘Iedereen kan in de gevangenis terechtkomen,’ zegt Henk. En hij vertelt met heimwee over de tijd dat de gevangenis een directeur had en eigen koks. Later zijn de managers gekomen, die hebben de koks eruit gegooid en de catering geoutsourced, de onvermijdelijke evolutie, maar of die een verbetering betekent … Henk vindt alvast van niet.
Hij maakt er geen geheim van dat hij met enige souplesse met de regels omsprong. Anders was het niet leefbaar, voor de gedetineerden niet, maar ook voor hem niet.

 

Zeg niet: hij/zij is gek/geestesziek/gestoord; zeg: hij/zij heeft een bijzondere geest.

 

Het meest hatelijke woord in Nederland: klaar. Ik ben er klaar mee. Met andere woorden: Rot op!

 

‘Het kabinet wil dat scholen les geven in de tekst, betekenis en melodie van het Wilhelmus. Ook is het de bedoeling dat scholieren in elk geval één keer in hun schoolcarrière het Rijksmuseum en de Tweede Kamer bezoeken.’ (bericht in de krant over het regeerakkoord van kabinet-Rutte III)

 

Meer Nederlands Nederlands: het aantrekken van de economie, de visafslag, de glastuinbouw, opheffingsuitverkoop

 

Een harde waarheid: de frieten/frites van friethuis De Vlaminck zijn veel lekkerder dan de frieten/frites die je in het doorsnee Vlaamse frietkot krijgt. En ze zijn goedkoper.

 

Ze ziet dat Burgemeester Eberhard van der Laan, om wie het hele land rouwt, in hetzelfde jaar geboren is als zij.

 

Ook om Anne Faber wordt collectief getreurd en steeds weer duiken dezelfde woorden op in de artikels over haar:
Selfie (die ze stuurde naar haar vriend kort voor ze werd vermoord)
Regen (waardoor ze op de selfie uitgeregend staat)
Zwarte opoefiets, batavus old dutch (waarop ze fietste, eigenlijk niet geschikt voor de relatief lange fietstocht die ze ondernam)
Blond
1,70 m
25 jaar
Ze denkt aan die andere vermoorde Anne, Anne Frank, op twee lettertjes na dezelfde naam.

 

De warmste vijftiende oktober ooit, althans sinds die dingen gemeten en genoteerd worden. Het Spaarne ligt erbij als een schilderij van een Hollandse Meester, al dan niet met Vlaamse roots. Als je goed kijkt, kun je de bootjes zien bewegen. Het lijkt echt en het is ook echt.

 

Ze weet nu meer over Haarlem dan over Antwerpen. Én ze heeft geleerd dat Antwerpen ooit een republiek is geweest, en wel van 1577 tot 1585, onder een calvinistisch bewind. Hoeveel Antwerpenaren zouden dat weten?

 

‘Als je niet braaf bent,’ zegt ze tegen haar man, ‘knip ik mijn haar heel kort en kleur het paars.’

 

‘We zijn in de overlegfase, maar we willen u graag uitnodigen om mee na te denken over het plan voor het Haarlem van de toekomst, Haarlem in de 22ste eeuw, zeg maar, een gloednieuw Haarlem met slechts één plek, een bescheiden monument, dat naar dat verdomde verleden verwijst.’
Ze glimlacht om haar maffe fantasie, denkt aan het verhaaltje dat ze erover zou kunnen schrijven en misschien ook zal schrijven.