Marlene van Niekerk

Stellenbosch

Marlene van Niekerk over Stellenbosch

Drakentanden, zieltjes-zonder-zorg, fijnproevers en worst. Uit Stellenbosch een allegaartje voor stem en virginaal met twee intermezzo’s plus historisch bijgeruis

Oor draketande, soetjiespoepers, fynproewers en wors. ʼn Stellenbosse allegaartjie vir stem en regopklavier met twee intermezzo’s plus historiese bygeruis

De Nederlandse vertaling van Marlene van Niekerks citybook over Stellenbosch verscheen begin 2014 in voorpublic...

Luister & Lees

Marlene van Niekerk (Zuid-Afrika, 1954) studeerde talen, literatuur en filosofie aan de Universiteit van Stellenbosch. Na een periode als regieassistent in de theaters in Mainz en Stuttgart, gevolgd door vijf jaar studies filosofie en culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam, keerde Van Niekerk terug naar Zuid-Afrika. Ze gaf filosofie en Nederlandse en Afrikaanse literatuur aan de Universiteit van Zuid-Afrika en van Witwatersrand. Ze schreef onder meer vier (ongepubliceerde) theaterteksten, twee poëziebundels (Sprokkelster, 1976 en Groenstaar, 1983), twee bundels met korte verhalen (Die vrou wat haar verkyker vergeet het, 1992 en Die Sneeuslaper, 2010), en drie romans (Triomf, 1994, Agaat, 2004, en Memorandum, 2006, in samenwerking met schilder Adriaan van Zyl). Al haar werk werd vertaald in het Engels en in verschillende andere Europese talen. Momenteel schrijft ze aan een derde poëziebundel, te verschijnen in september 2013, en aan een vierde roman, die zoals de eerdere gaat over de ‘zenuwaandoening’ bekend als ‘Zuid-Afrika’. Van Niekerk is daarnaast werkzaam aan de Universiteit Stellenbosch, en doceerde de afgelopen jaren ook op regelmatige basis korte periodes aan de Universiteiten van Utrecht en Leiden.

 

Marlene van Niekerk (Suid-Afrika, 1954) studeer tale, letterkunde en filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch. Na ʼn periode as regisseur assistent in teaters in Mainz en Stuttgart, gevolg deur vyf jare studies in filosofie en kulturele antropologie aan die Universiteit van Amsterdam, keer sy terug na Suid-Afrika. Sy doseer filosofie en Nederlandse en Afrikaanse letterkunde by UNISA en WITS. Sy skryf onder andere vier (ongepubliseerde) teaterstukke, twee poësiebundels (Sprokkelster, 1976 en Groenstaar, 1983), twee bundels met kortverhale (Die vrou wat haar verkyker vergeet het, 1992 en Die Sneeuslaper, 2010) en drie romans (Triomf, 1994, Agaat, 2004 en Memorandum, 2006, in samewerking met die skilder Adriaan van Zyl). Al haar werk word na Engels en na verskillende Europese tale vertaal. Tans werk sy aan haar derde poësiebundel wat September 2013 sal verskyn en aan ʼn vierde roman wat soos die voriges oor die “senuweeaandoening” wat as “Suid-Afrika” bekend staan handel. Sy is huidiglik by die Universiteit van Stellenbosch werksaam en doseer ook die afgelope jare op gereelde basis vir tydelike periodes aan die Universiteit van Utrecht en Leiden in Nederland.