Erik Lindner

Charleroi

Erik Lindner over Charleroi

Charleroi. 10 gedichten

Erik Lindner schreef Charleroi. 10 gedichten naar aanleiding van zijn verblijf in de Waalse mijnstad. Zijn ci...

Luister & Lees

Münster

Erik Lindner over Münster

Roeiers op de Aasee

Steigers midden in het meerwedstrijdnummers en ballonnen ribbelingen op het water een roeier die de armen kru...

Luister & Lees

Erik Lindner (1968) debuteerde als dichter in 1996 bij uitgeverij Perdu met de bundel Tramontane maar droeg als sinds zijn zestiende voor uit eigen werk. Intussen publiceerde hij vijf dichtbundels, waarvan de meest recente Acedia (De Bezige Bij, 2014) bestaat uit een keuze uit de eerste vier bundels, aangevuld met nieuwe gedichten, afgedrukt in omgekeerde chronologie. In 2013 verscheen bij De Bezige Bij zijn eerste roman Naar Whitebridge. In zijn poëzie speelt het beeld een centrale rol. Volgens Nico Bleutge in de Süddeutsche Zeittung ‘slaagt hij er niet alleen in onze patronen van taal en waarneming te doen kantelen, het lukt hem ook de zintuigen aan te scherpen voor wat mogelijk is. De gedichten komen over als evenwichtsoefeningen, als draadconstructies. Met groot vakmanschap vijlt Lindner aan zijn taalelementen en zet ze onder spanning.’ Zijn gedichten verschenen in Duitse, Franse en Italiaanse vertaling. De bundel vertalingen van Rosemarie Still Nach Akedia (Matthes & Seitz Verlag Berlin, 2013) werd uitverkoren tot aanbeveling door de Deutsche Akademie für Sprache und Dichttung. Lindner is oprichter en redacteur van het tijdschrift Terras voor internationale literatuur en kunst en werkzaam als schrijver en criticus.

Voor citybooks schreef Lindner in 2011 Tien gedichten over Charleroi. Van 16 tot 30 juni 2016 reist hij naar Münster om over deze stad een citybook te schrijven.

 


Erik Lindner (Niederlande, 1968) debütierte 1996 als Dichter beim Verlag Perdu mit dem Gedichtband Tramontane, trug jedoch bereits seit seinem sechzehnten Lebensjahr aus eigenen Werken vor. Mittlerweile hat er fünf Gedichtbände veröffentlicht. Sein aktueller Band trägt den Titel Acedia (De Bezige Bij, 2014) und besteht aus einer Auswahl aus den ersten vier Werken und weiteren neuen Gedichten in umgekehrter Chronologie. 2013 erschien sein erster Roman Naar Whitebridge beim Verlag De Bezige Bij. In seiner Poesie spielt das Bild eine zentrale Rolle. Wie Nico Bleutge in der Süddeutschen Zeitung schreibt, ʿSo gelingt es Erik Lindner nicht nur, unsere Sprach- und Wahrnehmungsmuster auszuhebeln. Er schafft es auch, den Sinn für das Mögliche zu schärfen. Wie Balance- oder Drahtkonstruktionen muten die Gedichte zuweilen an. Mit großem Geschick feilt Lindner seine Sprachelemente heraus und setzt sie zueinander in Spannung.ʾ Seine Gedichte wurden ins Deutsche, Französische und Italienische übersetzt. Der von Rosemarie Still übersetzte Band Nach Akedia (Matthes & Seitz Verlag Berlin, 2013) wurde von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung in die Lyrikempfehlungen des Jahres gewählt. Lindner ist Gründer und Redakteur der Zeitschrift Terras für internationale Literatur und Kunst und arbeitet als Autor und Kritiker.

Für citybooks schrieb Lindner 2011 Tien gedichten über Charleroi. 16.06 - 30-06.2016 reist er nach Münster, um über diese Stadt ein citybook zu schreiben.