Anne Margot Stapert

Anne Margot Stapert (1993, Jorwerd) studeerde illustratie aan Academie Minerva in Groningen. Ze verzamelt foto’s uit (mode)magazines en natuurboekenboeken. Deze foto’s gebruikt ze als inspiratie en materiaal voor haar digitale collages. Tijdens haar studie liep ze stage In New York bij onder andere The Society of Illustrators. Na haar afstuderen in 2016 richtte ze met een groep vrienden het illustratiecollectief ‘Knetterijs’ op en heeft ze voor verscheidene opdrachtgevers gewerkt, zoals Trouw en de Hanze Hogeschool.

Voor citybooks Leeuwarden maakt ze een visueel stadsportret in de zomer van 2018. Ze dook de geschiedenis van de stad in vermengt deze in een reeks digitale collages met het hedendaagse stadsbeeld.

De inspiratie vond ze in het Historisch Centrum Leeuwarden, waar ze in oude kranten en boeken over de stadsgeschiedenis las. In de Leeuwarder Courant verscheen bijvoorbeeld een reeks verhalen uit het gemeentearchief waarin gruwelijke maar ook bizarre branden, moorden en rampen beschreven werden van de 17e tot de 20e eeuw.

Ze koos er twaalf uit waarin een specifieke locatie in de stad beschreven wordt die nu nog terug te vinden is. In haar tekeningen contrasteert ze deze hedendaagse stadszichten in kleur met grijze, gezichtloze schimmen uit het verleden. Zo schemert het verleden door op de plaatsen waar mensen tegenwoordig winkelen of hun hond uitlaten zonder te weten wat daar zich vroeger aan interessante gebeurtenissen afspeelden.