Close

Karlsruhe Tous les citybooks

téléchargez ePub Imprimé

DOLOR: Officiële punk in Karlsruhe

dwb 2017-3Het gedicht dat Maarten van der Graaf schreef voor citybooks Karlsruhe verscheen in voorpublicatie in DW B # 3_2017.

 

 

 

 

afb1

 

We zijn voorstedelijk en begrijpen dat we niet uniek zijn. Een jeugd in een huis,
de catalogus waaraan ik ben toegevoegd, bestaat in een serie.
Complex interieur, administratief zenuwstelsel, een laptop en ik noteer:
archeologie gaat over graven. Een vriendenkring is geen kring.
Hoe weten we eigenlijk welk materiaal geschikt is?

Dan een totaal leeg plein. Nieuwe eeuw, nieuwe onzekerheden.
Een beeld van een bewakingscamera,
op de hoek van het gebouw. Het slot met de lichtreclame:
Waarom ziet men poëtische subjectiviteit (voorheen een marginale
en weinig begerenswaardige identiteit) tegenwoordig als een route
naar maatschappelijke erkenning en succes?

De overheid en het wetenschappelijke bedrijf zijn geen volledig aparte sferen,
de politiecellen en de biënnales zijn geen volledig aparte sferen.
Dit is een stad van concepten.
Op 5 juni 2002 stelde de stad Karlsruhe een punkerverbod in op en rondom de Kronenplatz.

afb2

Deze ruimte: een appartement in het Acora (‘Hotel und Wohnen’) Lessingstrasse 37-f, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Duitsland.
De zinnen die ik hier schrijf zijn Lessingstrasse-37-f-zinnen.
Ik ben hier om geld te verdienen, niet om vrienden te maken
en koop het nieuwe nummer van Texte zur kunst, dat geheel aan poëzie is gewijd.
‘Arbeit ist arbeit, ’ zegt de schoonmaakster, als ze ziet
dat ik de hotelkamer in een expositieruimte heb veranderd.
Een expositie voor haar en voor mij. We lachen. Ik vraag haar niet hoe ze heet.
Het lukt me niet haar naam te achterhalen bij het management. Ik heb dit laten mislukken
en we zien elkaar niet meer. Iedere zin sijpelt door in de volgende. Dit betekent
dat er een toekomst is.

Trams door nauwe corridors. De burger heeft de arbeider vervangen. Het is zowel radicaal als corporate om je essay te remixen en er multimedia-kunst van te maken.
‘Dit is de R2 richting Reinstätte.’ De stem klinkt bij elke halte alsof er een lach wordt onderdrukt. Plotseling: geborgenheid. In de buitenwijk rijden dronken kinderen op fietsen
met een vaart van een heuvel. Ze onderdrukken een lach.

afb3

Punk is another way of life. Everything and everyone can be punk. By punk I mean being free, making your own things, being tolerant… (onleesbaar)

Dat alles coming of age is, op een niet-psychologische manier: het vervellen, uitbreken, indrogen, week worden, fossiliseren in de serie, gemeten in eenheden van tijd en geld
(dialectiek van bezit en verlies). Jezelf op de been houden, ook in dit scenario,
zonder levenskunst, dus: hoe voelt het om midden in een shift te zitten?
Glitchen met je middenklasselichaam! Kevin Spacey zegt in een interview
tijdens een bijeenkomst van The World Economic Forum in Davos
dat zijn acteercarrière hem ervan heeft overtuigd
dat iedereen verhalen te vertellen heeft.

afb4

Installation shot: de wand achter het lichaam van de voetballer ademt geld,
naakt en zuiver. Het is het werk van de voetballer om
ontspannen en gul voor deze wand te staan. Figuratie bij
abstractie. Hij lacht naar me. Gebaren zijn logo’s.
Het contract is een wand en ik volg de lijnen,
scan de oppervlaktes en zie clausules openbloeien
als de ogen van een treinmachinist
die op het punt staat voor het eerst een persoon aan te rijden.
Zachte wanden om mij heen, sociale hiërogliefen: kunst is een van de vele communicatietechnieken geworden, behoorlijk succesvol en overal zijn receptoren/geslachtsdelen: butterfly-effect in het globale management van vleselijke deeltjes
de cyclus frustratie/opwinding: ik geef de politie toestemming mijn woning te betreden, tele-techno masturbatie: ik verbind mij ertoe mijn woning een bewoonde indruk te geven ik ken, de risico’s: ik heb dit aandachtig gelezen en begrijp de inhoud volledig:
stockfoto’s van modernistische architectuur
de hyperexpansie van akkoorden en verdragen, user data, lust
architectuur van zinnen als titels van exposities, schakels in de witte serie:
Lorem ipsum dolor sit amet [ … ] Lorem ipsum dolor sit amet

Kebabzaak. De waardige bariton van oud vet. Angel
investors, help mij de boel te disrupten. Dolor.
Ontologische souplesse in Silicon Valley. Dolor.

Alles ist normal gelaufen und abgearbeitet worden:
ik mis de snelheid en flexibiliteit van de start-up. Ik ga naar bed
met stress, sta op zonder energie.
Ik werk bij mijn droombedrijf
en ben ongelukkig.

afb5

Alles ist normal gelaufen und abgearbeitet worden:
er waren in die tijd zo’n zeventig, tachtig punkers die elkaar ontmoetten op de Kronenplatz.
Rond een, twee uur troffen we elkaar op het plein. Kronenplatz is lelijk, met veel beton,
niemand spendeert er veel tijd, daarom gingen we daarheen,
om onzichtbaar te zijn in de stad.
Maar de politiecommissaris was conservatief. Hij hield niet van punkers,
van linkse mensen. Hij wilde ons niet in het straatbeeld.

afb6

Hoe de scene er toen uitzag? Er waren krakers. Ze demonstreerden tegen nazi’s.

Het is jaren geleden. Ze deden linkse dingen. Op de Kronenplatz hadden ooit twee mensen seks, maar dat is geen reden om punkers te arresteren.

En we hadden honden, sommigen bedelden.

We vroegen de gemeente om het publieke toilet op de Kronenplatz weer te openen. Ze deden niets, dus plasten we af en toe op het plein.

De dichter-kunstenaar is een vitaal figuur op het snijvlak van politiek

affect en digitaliteit.

Op zes juli 2002 werd de ‘Allgemeinverfügung’ tegen punkers op en rondom

de Kronenplatz ingesteld. Karlsruhe is de enige stad in Duitsland

die ooit een punkerverbod heeft gekend.

Een paar jaar ervoor werden de haren van punkers

onder dwang afgeknipt in een Maleisisch dorp, geloof ik.

To present ideas with conversational charm. Ik ben te laat. De dichter-

kunstenaar is een officieel figuur geworden.

Ik wilde een zaak beginnen tegen de ‘Allgemeinverfügung’,

maar daarvoor moet je erkend worden als gedupeerde.

De poëzie van Xu Lizhi eindigt in zelfmoord, niet in opstand.

Er is mij nog een speciale regeling aangeboden, waarin stond dat ik wel,

als uitzondering, in de verboden zone mocht komen. Kennelijk was ik

een goede punker. Maar ik weigerde, kocht tomaten bij de groentekraam

vlakbij de Kronenplatz en liep ermee richting het centrum, tot ik werd aangehouden.

Wat doe jij met al die tomaten, wilden de politie weten.

Ik ben een punker en ik wil soep maken, zei ik.

Ik verbind mij ertoe te experimenteren en mijn praktijk

tijdens deze residentie te verruimen.

De advocaat van de stad Karlsruhe: jij bent geen punker, want je hebt een huis, geld

en je studeert. Ook vroeg hij me: wat is punk dan,

wat doet de punker? Is mijn zoon punk, omdat hij van harde muziek houdt?

Ik verbind mij ertoe officiële punk te maken

in het buitenland.

Na uren discussiëren nam de rechter een besluit. Zo werd ik de enige

door de overheid erkende punker ter wereld. Je moet de wet tegen de regering gebruiken.

afb7

Ik verbind mij ertoe de catalogus waaraan ik ben toegevoegd te vertegenwoordigen als
method actor (rigoureuze investering, modernistische tucht). Na het interview
bewonder ik de officiële punker, een methodisch mens. Hoe hij met een tas tomaten
door een verboden zone liep. Die avond bijt ik me stuk op het huwelijk tussen punk
en liberaal navelstaren. Een kwestie bij zonsopgang
uitgeteld. Seks met een maatschappelijk werker. DOLOR.
Soldaat en burger verbreken de stilte. DOLOR.
Rechtse punk uit Davos. IPSUM.
Gloria Wekker schrijft dat ze last heeft van kritische nostalgie
en ik voel hoe weinig strijd ik heb moeten leveren en waarom ik
geen theorie nodig had voor mijn lichaam, waarom ik diep vanbinnen nog altijd denk
poëzie niet nodig te hebben. Er is een pessimisme
dat witte dichters zich niet langer kunnen veroorloven.
LOREM IPSUM. Ik verbind mij ertoe
deze officiële punk in te zetten als DOLOR.
Ik verbind mij ertoe op zoek te gaan naar ingrediënten voor soep
in de verboden zone. Ik verbind mij ertoe te geloven in verboden soep
en weigering die uit bomen druipt, weigering als vieze sneeuw.
Mijn leven – d.w.z. de catalogus waaraan ik ben toegevoegd –
bestaat in een serie. Een zin tast de kamer aan waarin we lezen,
het bezit waaraan ik ben toegevoegd (d.w.z.
deze kamers voor mijzelf). Dat wil zeggen
een mond waar niets meer bij past d.w.z.
eten met een mond zo vol van zichzelf dat er niets meer inzit.
Als een zin de kamer niet af kan sluiten, om mij te verbergen,
moet ik de serie waaraan ik ben toegevoegd
onder ogen komen.
Want DOLOR bestaat in een serie en zet zichzelf voort.

afb8

téléchargez ePub Imprimé

DOLOR: Offizieller Punk in Karlsruhe


afb1

 

Aus den Vorstädten kommen wir und verstehen, wir sind nicht einzigartig. Häusliche Jugend,
der Katalog, in den ich aufgenommen wurde, ist eine Serienproduktion.
Komplexe Inneneinrichtung, administratives Nervensystem, ein Laptop und ich halte fest:
Archäologie hat Leichen im Keller. Ein Freundeskreis ist kein Kreis.
Woher wissen wir eigentlich, welches Material geeignet ist?

Dann ein vollkommen leerer Platz. Neues Jahrhundert, neue Unsicherheiten.
Ein Bild einer Überwachungskamera,
an der Ecke eines Gebäudes. Das Schloss mit der Lichtreklame:
Warum betrachtet man poetische Subjektivität (zuvor eine marginale
und wenig erstrebenswerte Identität) zurzeit als einen Weg
zu gesellschaftlicher Anerkennung und Erfolg?

Regierung und Wissenschaftsbetrieb sind keine völlig getrennten Sphären,
die Zellen der Polizei und die Biennalen sind keine völlig getrennten Sphären.
Dies ist eine Stadt der Konzepte.
Am 5. Juni 2002 erließ die Stadt Karlsruhe ein Punkerverbot auf und rund um den Kronenplatz.

afb2

Dieser Raum: ein Apartment im Acora („Hotel und Wohnen“), Lessingstraße 37-f, Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland.
Die Sätze, die ich hier schreibe, sind Lessingstraße-37-f-Sätze.
Ich bin hier, um Geld zu verdienen, nicht um mir Freunde zu machen
und kaufe die neuste Nummer von Texte zur Kunst, die sich ausschließlich der Poesie widmet.
„Arbeit ist Arbeit“, sagt die Putzfrau, als sie sieht,
dass ich das Hotelzimmer in einen Ausstellungsraum umgewandelt habe.
Eine Ausstellung für sie und für mich. Wir lachen. Ich frage sie nicht, wie sie heißt.
Ich schaffe es nicht, ihren Namen beim Management herauszufinden. Ich habe es vergeigt
und wir sehen uns nicht wieder. Jeder Satz sickert in den nächsten ein. Das bedeutet,
es gibt eine Zukunft.

Trams durch enge Passagen. Der Bürger hat den Arbeiter abgelöst. Es ist sowohl radikal als
auch corporate, das eigene Essay zu remixen und daraus Multimediakunst zu machen.
„Dies ist die R2 Richtung Reinstätte.“ Die Stimme klingt bei jeder Haltestelle, als würde sie ein Lachen
unterdrücken. Plötzlich: Geborgenheit. Im Vorort fahren betrunkene Kinder auf Rädern
mit Tempo von einem Hügel. Sie unterdrücken ein Lachen.

afb3

Punk is another way of life. Everything and everyone can be punk. By punk I mean being free, making your own things, being tolerant… (unleserlich)

Dass alles ein Coming of age ist, auf eine nicht-psychologische Weise: die Langweile, das Ausbrechen,
Vertrocknen, Weichwerden, Versteinern in Serie, gemessen in Einheiten von Zeit und Geld
(Dialektik von Besitz und Verlust). Sich selbst auf den Beinen halten, auch in diesem Szenario,
ohne Lebenskunst, also: wie fühlt es sich an, mitten in einem Shift zu stecken?

Glitchen mit einem Mittelklassekörper! Kevin Spacey sagt in einem Interview
während eines Treffens des World Economic Forum in Davos,
dass seine schauspielerische Karriere ihn davon überzeugt habe,
dass jeder Geschichten zu erzählen habe.

afb4

Installation shot: Die Wand hinter dem Körper des Fußballers atmet Geld,
nackt und rein. Die Arbeit des Fußballers ist es,
entspannt und jovial vor dieser Wand zu stehen. Figuration durch
Abstraktion. Er lacht mir zu. Gebärden sind Logos.
Der Vertrag ist eine Wand und ich folge den Linien,
scanne die Oberfläche und sehe, wie Klauseln erblühen,
wie die Augen eines Lokomotivführers,
kurz davor zum ersten Mal einen Menschen zu überrollen.
Weiche Wände um mich herum, soziale Hieroglyphen: Kunst ist eine der zahlreichen
Kommunikationstechniken geworden, ziemlich erfolgreich und überall ihre
Rezeptoren/Geschlechtsteile: Butterfly-Effekt im globalen Management der fleischgewordenen Teilchen
der Zyklus Frustration/Erregung: Ich gebe der Polizei meine Zustimmung die Wohnung zu betreten, Tele-Techno Masturbation: Ich verpflichte mich dazu, meiner Wohnung einen bewohnten Anschein zu geben, ich kenne das Risiko: Ich habe dies sorgfältig gelesen und verstehe den Inhalt vollumfänglich:
Stockfotos der Architektur der Moderne
Die Hyperexpansion der Beschlüsse und Verträge, User data, Gier
die Architektur der Sätze als Ausstellungstitel, Schalter in weißer Serie:
Lorem ipsum dolor sit amet […] Lorem ipsum dolor sit amet

Kebabimbiss. Der würdige Bariton alten Fetts. Angel
investors, helft mir den Laden zu disrupten. Dolor.
Ontologische Eleganz in Silicon Valley. Dolor.

Alles ist normal gelaufen und abgearbeitet worden:
Mir fehlen die Geschwindigkeit und die Flexibilität des Start-ups. Ich geh ins Bett
mit Stress, stehe kraftlos auf.
Ich arbeite in meinem Traumunternehmen
und bin unglücklich.

afb5

Alles ist normal gelaufen und abgearbeitet worden:
damals gab es so siebzig, achtzig Punks, die auf dem Kronenplatz zusammenkamen.
Um ein oder zwei Uhr trafen wir uns auf dem Platz. Der Kronenplatz ist hässlich, viel Beton,
niemand verbringt dort viel Zeit, deshalb waren wir dort,
waren unsichtbar mitten in der Stadt.
Aber der Polizeikommissar war konservativ. Er mochte keine Punks,
keine Linken. Wollte uns nicht im Stadtbild.

afb6

Wie die Szene damals aussah? Es gab Hausbesetzer. Die demonstrierten gegen Nazis.

Das ist Jahre her. Die machten linke Aktionen. Auf dem Kronenplatz hatten einmal zwei Sex miteinander, aber das ist doch kein Grund, Punks zu verhaften.

Und wir hatten Hunde, manche bettelten auch.

Wir baten die Stadt, die öffentliche Toilette auf dem Kronenplatz wieder aufzumachen.

Passiert ist aber nichts, also pissten wir hin und wieder auf den Platz.

Der Dichter-Künstler ist ein lebendiger Akteur auf der Schnittfläche von Politik

Affekt und Digitalisierung.

Am 6. Juli 2002 trat die „Allgemeinverfügung“ gegen Punks auf und um

den Kronenplatz in Kraft. Karlsruhe ist die einzige Stadt in Deutschland,

die je ein Punkverbot erlassen hat.

Ein paar Jahre zuvor wurden die Haare von Punks

in einem malaysischen Dorf unter Zwang abgeschnitten, glaube ich.

To present ideas with conversational charm. Ich bin zu spät. Der Dichter-

Künstler ist ein offizieller Akteur geworden.

Ich wollte ein Verfahren bewirken gegen die „Allgemeinverfügung“,

aber dafür muss man als Geschädigter anerkannt sein.

Die Poesie von Xu Lizhi endet mit Selbstmord, nicht mit Aufstand.

Mir wurde noch eine besondere Erlaubnis angeboten, die besagte, dass ich

ausnahmsweise die verbotene Zone betreten dürfe. Offensichtlich war ich

ein guter Punk. Aber ich lehnte ab, kaufte Tomaten am Gemüsestand

ganz in der Nähe vom Kronenplatz und ging damit Richtung Zentrum, bis man mich anhielt.

Was hast du mit den Tomaten vor, wollte die Polizei wissen.

Ich bin ein Punk und ich möchte Suppe kochen, sagte ich.

Ich verpflichte mich, zu experimentieren und meine Praxis

während dieses Aufenthalts zu erweitern.

Der Anwalt der Stadt Karlsruhe: Du bist kein Punk, denn du hast ein Zuhause, Geld

und du studierst. Er fragte mich auch: was ist eigentlich Punk,

was macht ein Punk? Ist mein Sohn Punk, weil er laute Musik mag?

Ich verpflichte mich, offiziellen Punk

im Ausland zu machen.

Nach Stunden der Diskussion fasste der Richter einen Beschluss. So wurde ich der einzige

behördlich anerkannte Punk der Welt. Man muss das Gesetz gegen die Regierung benutzen.

afb7

Ich verpflichte mich dazu, den Katalog, in den ich aufgenommen wurde, als
method actor (unerbittliche Investition, moderne Ordnung) zu vertreten. Nach dem Interview
bewundere ich den offiziellen Punk, einen methodischen Menschen. Wie er mit einem Beutel Tomaten
durch eine verbotene Zone lief. Am selben Abend verbeiße ich mich in die Vermählung von Punk
und liberaler Nabelschau. Eine Frage, erschöpft
bei Sonnenaufgang. Sex mit einem Sozialarbeiter. DOLOR.
Soldat und Bürger zerstören die Stille. DOLOR.
Rechte Punks aus Davos. IPSUM.
Gloria Wekker schreibt, sie leide unter kritischer Nostalgie
und ich spüre, wie wenig ich habe kämpfen müssen und warum ich
keine Theorie für meinen Körper brauchte, warum ich tief im Inneren noch immer denke,
keine Poesie zu brauchen. Es gibt eine Art Pessimismus,
den weiße Dichter sich nicht mehr erlauben können.
LOREM IPSUM. Ich verpflichte mich dazu,
diesen offiziellen Punk als DOLOR einzusetzen.
Ich verpflichte mich dazu, in der verbotenen Zone nach Zutaten
für die Suppe zu suchen. Ich verpflichte mich dazu, an verbotene Suppe zu glauben
und an Verweigerung, die von den Bäumen fällt, Verweigerung wie schmutziger Schnee.
Mein Leben – d.h. der Katalog, in den ich aufgenommen wurde –
existiert in Serie. Ein Satz berührt das Zimmer, in dem wir lesen,
der Besitz, zu dem ich hinzugefügt wurde (d.h.
diese Zimmer für mich allein). Das heißt
ein Mund, zu dem nichts mehr passt, d.h.
mit einem Mund essen, der so voll mit sich selbst ist, dass nichts mehr darin ist.
Wenn ein Satz das Zimmer nicht verschließen kann, um mich zu verstecken,
muss ich der Serie, der ich hinzugefügt wurde,
unter die Augen treten.
Denn DOLOR besteht in einer Serie und setzt sich selbst fort.

afb8

 

 

Aus dem Niederländischen von Stefan Wieczorek

 

Stefan Wieczorek (geb. 1971 in Koblenz) ist promovierter Literaturwissenschaftler, Redakteur und Übersetzer. Er studierte Germanistik, Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Soziologie, lehrte und forschte an der RWTH Aachen; Publikationen und Herausgaben zur Literatur des 20. Jahrhunderts und zur Gegenwartsliteratur sowie zahlreiche Übersetzungen aus dem Niederländischen.

Imprimé

DOLOR : Officiële punk in Karlsruhe

La version originale neérlandais ‘DOLOR: Officiële punk in Karlsruhe’ ainsi que les traductions alllemand e anglais sont disponibles sur le site.

Imprimé

DOLOR

The English translation of Maarten van der Graaff's citybook DOLOR: Officiële punk in Karlsruhe will be translated by students of Dutch from University of Sheffield, University of Nottingham and University College Londen during the UK Collaborative Translation Project.

Previously, more citybooks have been translated into English in the framework of this special translation project. Read more ...