Serge van Duijnhoven

Yerevan

Serge van Duijnhoven about Yerevan

Cemetery of the Alphabet

Het kerkhof van het alfabet

1.The dusty city of Yerevan already blazes under the morning sun. This sprawling city of 1.1 million, with its ...

Listen & Read

Serge van Duijnhoven (Oss, 1970) is a Dutch writer, poet and historian. He is the founder of the time-conscious art publication MilleniuM, and frontman of the company Dichters Dansen Niet (Poets Don’t Dance). He is also involved as a freelancer in Avro’s Opium and the International Feature Agency. In 1993, he made his debut with the poetry collection Het paleis van de slaap (The Palace of Sleep). Various novels and poetry collections followed, including Bitterzoet (Bittersweet) (2011): a lyrical homage to Serge Gainsbourg. For citybooks, Serge van Duijnhoven travelled to Yerevan.


Սերժ վան Դաունհովենը (Օսս, 1970) գրող է, բանաստեղծ, պատմաբան և «Բանաստեղծները չեն պարում» (Dichters Dansen Niet) խմբի առաջին երգիչը։ 2011 թ․ լույս են տեսել նրա «Դառնաքաղցր» (Bitterzoet, Nieuw Amsterdam), «Այն ինչ տեսնում եմ, չեն կարող լինել» (Wat ik zie kan ik niet zijn, Pels & Kemper) գրքերը, ինչպես նաև Ֆիլ Բլումի կենսագրությունը։ Սերժ վան Դաունհովենը ապրիլ ամսվա ընթացքում իր սերելիի՝ Արլետե վան Լարի հետ եղել է Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում որպես «Երևան գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք 2012» միջոցառման հյուրերից մեկը։ Նա deBuren հոլանդա-ֆլամանդական մշակութային կազմակերպության համար գրել «սիթիբուք» պատմվածք (citybook)։ «DICHTERS DANSEN NIET» երաժշտախմբով 2012 թ․ ապրիլի 24-ին՝ Ցեղասպանության հիշատակի օրը, համերգ է տվել Կոմիտասի անվան կամերային թատրոնում։

Close

© Rens van Mierlo

Visit the website of the author: http://sergevanduijnhoven.wordpress.com