Marlene van Niekerk

Stellenbosch

Marlene van Niekerk about Stellenbosch

On dragon’s teeth, goody two-poops, connoisseurs and sausage: a Stellenbosch medley for voice and upright, with two intermezzos, backed by historical rustling

Oor draketande, soetjiespoepers, fynproewers en wors. ʼn Stellenbosse allegaartjie vir stem en regopklavier met twee intermezzo’s plus historiese bygeruis

Prelude. Dragon’s teeth – Andante narrante ‘Daar’s ’n dorpie wat ek ken daar tussen die blou berge/E...

Listen & Read

Marlene van Niekerk (South Africa, 1954) read languages, literature and philosophy at the University of Stellenbosch. After a stint as directing apprentice in the theatres of Mainz and Stuttgart, followed by a further five years of study in philosophy and cultural anthropology at the University of Amsterdam, she returned to South Africa, where she taught philosophy and Dutch and Afrikaans literature respectively at the Universities of South Africa and the Witwatersrand. Her writings include four (unpublished) stage plays, including a recent piece of political black comedy Die kortstondige raklewe van Anastasia W. (2010), two collections of poetry, (Sprokkelster, 1976, Groenstaar, 1983), two collections of short stories, Die vrou wat haar verkyker vergeet het (1992) and Die Sneeuslaper (2010), as well as three novels, Triomf (1994), Agaat (2004) and Memorandum (together with the painter Adriaan van Zyl, 2006), all of which have been translated into English and several other European languages. She is currently working on a third collection of poems, for publication in September 2013, and a fourth novel, dealing, once more with the “nervous condition” known as “South Africa”. She is currently employed at the University of Stellenbosch where she teaches creative writing, interrupted in recent years with temporary teaching periods at the Universities of Utrecht and Leiden in the Netherlands.

 

Marlene van Niekerk (Suid-Afrika, 1954) studeer tale, letterkunde en filosofie aan die Universiteit van Stellenbosch. Na ʼn periode as regisseur assistent in teaters in Mainz en Stuttgart, gevolg deur vyf jare studies in filosofie en kulturele antropologie aan die Universiteit van Amsterdam, keer sy terug na Suid-Afrika. Sy doseer filosofie en Nederlandse en Afrikaanse letterkunde by UNISA en WITS. Sy skryf onder andere vier (ongepubliseerde) teaterstukke, twee poësiebundels (Sprokkelster, 1976 en Groenstaar, 1983), twee bundels met kortverhale (Die vrou wat haar verkyker vergeet het, 1992 en Die Sneeuslaper, 2010) en drie romans (Triomf, 1994, Agaat, 2004 en Memorandum, 2006, in samewerking met die skilder Adriaan van Zyl). Al haar werk word na Engels en na verskillende Europese tale vertaal. Tans werk sy aan haar derde poësiebundel wat September 2013 sal verskyn en aan ʼn vierde roman wat soos die voriges oor die “senuweeaandoening” wat as “Suid-Afrika” bekend staan handel. Sy is huidiglik by die Universiteit van Stellenbosch werksaam en doseer ook die afgelope jare op gereelde basis vir tydelike periodes aan die Universiteit van Utrecht en Leiden in Nederland.