Arpi Voskanyan

Yerevan

Arpi Voskanyan about Yerevan

Yerevan Dreams: A Reportage

Երևանյան երազանքներ՝ ռեպորտաժ

Listen to the citybook in Armenian, read by the author.   First see, then die “I...

Listen & Read

Arpi Voskanyan (Stepanavan, 1978) studied directing at the State Institute for Theater and Film in Yerevan and art history at the Art Academy of Yerevan. She started writing at the age of five, and her work was first published in 1990. Since 1995, Voskanyan’s work has appeared in all of Armenia’s trendsetting literary magazines. Owing to the shocking bravura with which she negates moral and aesthetic norms in her collection of prose-poems and experimental pieces Tsik (2001), the work came to lie at the heart of a long, intense literary discussion and marked the beginning of new searches within Armenian literature.

After the events that followed the 2008 elections, she turned her back on the literary press, regarding it as an institution out of touch with reality, reflecting neither the hopes of society nor the suffering of the people. She prefers to publish in periodicals aligned with the political opposition.

In 2010 her poetry collection Anteroedoes (Left to His Fate) appeared in print, and in 2011 she published a story for young people: Maradona and Ronaldinho. In 2012, together with the prose writer Hambardzoem Hambardzoemyan, she established the literary website Groghoetsav (groghucav.am), which aims to stimulate ‘responsible’ literature that engages closely with social, political and cultural facts, thereby giving shape and form to the newest trend within contemporary Armenian literature.

Arpi Voskanyan's citybook on Yerevan is currently being translated into English and French.

 

Listen to the Armenian podcast, read by the author:

Download mp3

 


Արփի Ոսկանյանը ծնվել է 1978 թվին, Ստեփանավան քաղաքում։ 1996- ին ընդունվել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի ռեժիսուրայի բաժինը, 1998-ին՝ Երևանի գեղարվեստի ակադեմիայի արվեստաբանության բաժինը, որն ավարտել է 2005-ին՝ զրկվելով հավերժ ուսանողի կարգավիճակից։ Գրել սկսել է 5 տարեկանից, առաջին անգամ տպագրվել է մամուլում 1990-ին։ 1995-ից տպագրվել է Հյաստանում լույս տեսնող բոլոր հեղինակավոր գրական պարբերականներում։ 2001թ. լույս տեսած «Ծիկ» գիրքը, որ արձակ բանաստեղծությունների ու փորձարարական գրությունների ժողովածու է, բարոյական և էսթետիկական նորմերը ժխտելու էպատաժային համարձակությամբ դարձավ երկարատև և բուռն գրական բանավեճի առարկա՝ նշանավորելով հայ գրականության մեջ նոր որոնումների սկիզբը։

2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո մերժել է գրական մամուլը որպես իրականությունից օտարված, հասարակական իղձերին և մարդկանց տառապանքին անհաղորդ մի տարածք՝ նախընտրելով տպագրվել ընդդիմադիր օրաթերթերում։

2010 թ. լույս է տեսնում բանաստեղծությունների «Անտերուդուս» ժողովածուն։ 2011 թ. մայիսին լույս է տեսնում «Մարադոնան և Ռոնալդինյոն» հեքիաթը՝ նախատեսված մանուկների ու պատանիների համար։

2012 թվին արձակագիր Համբարձում Համբարձումյանի հետ հիմնել է «Գրողուցավ» գրական կայքը (groghucav.am)՝ խթանելու համար սոցիալական, քաղաքական, մշակութային իրողություններին անդրադարձող, դրանք քննող և ուսումնասիրող, «պատասխանատու» գրականությունը՝ ուրվագծելով և ձևակերպելով արդի հայ գրականության նորագույն տենդենցը։