Armen of Armenia

Yerevan

Armen of Armenia about Yerevan

Radio Yerevan

Ռադիո Երեւան

- This is Yerevan speaking. It is exactly 12 o’clock, and as always at this hour, it’s me, Yerevan, in the ...

Listen & Read

Armen Of Armenia (born 1979 as Armen Ohanyan) is a writer of prose, public relations expert and bachelor of philosophy. Between 2000 and 2007 he led an isolated life as a teacher in a village near the border between Armenia and Iran. His is an activist in a people’s movement established in 2008 in Armenia. Armen took his first steps as a writer relatively late; only after his thirtieth birthday did he begin to write innovative, experimental, interactive Armenian prose. Armen has publicised his grave judgements on current Armenian literature widely, which he sees as strengthening an already repressive culture and as prescriptive in nature. A number of his short stories (The Return of Kikos and Mario Superstar) have been awarded national prizes.

Armen wrote a citybook on Yerevan.

 

Listen to the Armenian podcast, read by the author:

Download mp3

 


Արմեն Օհանյան (ծն. 1979 թ.) արձակագիր, հանրային կապերի մասնագետ, կրթությամբ փիլիսոփայության բակալավր է: Գրական ուղին մեկնարկել է բավական ուշ, 30-ից հետո` ստեղծելով ինտերակտիվ հայ արձակի նորարար-փորձարարական գործեր: 2000-2007 թթ. ապրել է մեկուսի կյանքով, իբրեւ գյուղական ուսուցիչ, հայ-իրանական սահմանամերձ գյուղում: 2008-ից Հայաստանում սկիզբ առած համաժողովրդական շարժման ակտիվիստ է: Հրապարակավ հանդես է եկել առկա հայ գրական գործընթացի կոշտ քննադատությամբ` համարելով այն ռեպրեսիվ մշակույթն ամրապնդող եւ նկարագրողական:  Նրա պատմվածքներից մի քանիսը («Կիկոսի վարադարձը», «Գերաստղ Մարիոն») արժանացել են տեղական գրական մրցանակների: